ادامه مطلب
۳ شهریور ۱۳۹۹

ثبت نام نفت سفید و گاز مایع (LPG)

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم سوخت در اقصی نقاط کشور میرساند که ثبت درخواست سوخت در سامانه جاری راساً توسط متقاضی و […]