ادامه مطلب
۱۶ بهمن ۱۴۰۰

کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی

با توجه به مشکل دار بودن سایت سوابق و درواقع بروزرسانی سایت سوابق تحصیلی دانش آموزان، یک سری اطلاعات برای ثبت در […]