ادامه مطلب
۳۰ مهر ۱۳۹۹

استعلام اموال مکشوفه و مسروقه

با توجه به سرقت اموال هر شخص و به علت شلوغی پی در پی نیروی انتظامی آن دسته از عزیزانی که اموالی […]