ادامه مطلب
۲۱ تیر ۱۳۹۹

جاماندگان سهام عدالت سهامدار می شوند

کلیات طرح ساماندهی سهام عدالت، در جلسه یکشنبه ۱۵ تیرماه ۹۹ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. براساس این طرح، […]