ادامه مطلب
۱۹ تیر ۱۳۹۹

کارت ورود به جلسه تیزهوشان (استعداد درخشان) ۹۹

با توجه به پرداختی آزمون های تیزهوشان (استعداد درخشان) کارت ورود به جلسه این آزمون نیز منتشر شد و از لینک های […]