ادامه مطلب
۸ تیر ۱۳۹۹

سهمیه های معروف کنکور

▪️سهمیه مناطق ▪️سهمیه ۵ درصدی ▪️سهمیه ۲۵ درصدی 💥افرادی که پدرشون جانباز بالا ۲۵% باشه،یا فرزند شهید باشن; سهمیه ۲۵% درصدی تعلق […]