ادامه مطلب
۲ مرداد ۱۳۹۹

ثبت نام وام ودیعه مستاجران

🔺همه مستاجران شامل وام ودیعه اجاره نخواهند شد مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه: 🔹به دلیل محدودیت منابع فقط برخی گروهها شامل […]