ادامه مطلب
۲۹ مهر ۱۳۹۹

دریافت تاییدیه تحصیلی آنلاین

به علت وجود بیماری کرونا و شلوغی دفاتر پیشخوان ها و راحتی حال پذیرفتگان دانشگاه ها، از این لحظه از لینک زیر […]