ادامه مطلب
۲۶ بهمن ۱۴۰۰

استخدامی دستگاه های اجرایی ۱۴۰۰ (آموزش و پرورش)

داوطلبان استخدام در زمان ثبتنام میتوانند علاوه بر شغلمحل و دستگاه اجرایی مورد تقاضا به عنوان انتخاب اصلی، یک محل دیگر در […]