کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی

با توجه به مشکل دار بودن سایت سوابق و درواقع بروزرسانی سایت سوابق تحصیلی دانش آموزان، یک سری اطلاعات برای ثبت در سایت https://dipcode.medu.ir/ لازم می باشد که ابتدا مدیر مدرسه باید این اطلاعات را ثبت نماید و کد سوابق رو برای دانش آموز به دست آورید.

لذا این امر طولانی و ممکن است در زمان ثبت نام کنکور این امر امکان پذیر نباشد، ما با توجه به راحتی شما عزیزان فرمول محاسبه کد سوابق رو برای شما عزیزان در این سایت قرار می دهیم تا ثبت نام خود را به راحتی انجام دهید.

البته ناگفته نماند دانش آموز بعد از ثبت نام با مراجعه به مدرسه مربوطه باید نسبت به دریافت برگه سوابق تحصیلی خود اقدام نماید.

………………………………………………………………………………………………………….

فرمول کد سوابق تحصیلی برای دیپلم ( نظام سالی واحدی )

کد منطقه یا ناحیه + صفر + کد ملی داوطلب +پنج
مثال : ۱۸۰۲۰۱۳۶۱۲۲۹۷۱۱۵

فرمول کد سوابق تحصیلی برای پیش دانشگاهی :

کد منطقه یا ناحیه + صفر + کد ملی داوطلب +دو  مثال : ۱۸۰۲۰۱۳۶۱۲۲۹۷۱۱۲

فرمول کد سوابق تحصیلی برای دوازدهمی های سال جاری ( نظام ۳-۳-۶)

کد منطقه یا ناحیه + دوتا صفر + کد ملی داوطلب + شش

مثال : ۱۸۰۲۰۰۱۳۶۱۲۲۹۷۱۱۶

سایت دریافت کد سوابق تحصیلی

 

 

 

مطالعه بیشتر