کارت ورود به جلسه کنکور ۹۹

با توجه به اخبارهای مختلفی که در روزهای اخیر و ماه های قبلدر مورد کارت ورود به جلسه کنکور انتشار یافت  حرف و سخن های مختلف از ارگان ها مختلف و سازمان سجنش و بهداشت کشور. بالاخره کارت ورود به جلسه کنکور امروز یعنی ۹۹/۵/۲۸ در سایت سازمان سنجش قرار گرفته و داوطلبان می توانند با مراجعه به این سایت نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.

 

کارت ورود به جلسه کنکور

مطالعه بیشتر