کارت ورود به جلسه تیزهوشان (استعداد درخشان) ۹۹

با توجه به پرداختی آزمون های تیزهوشان (استعداد درخشان) کارت ورود به جلسه این آزمون نیز منتشر شد و از لینک های زیر می توانید دریافت کنید.

کارت ورود به جلسه پایه هفتم

کارت ورود به جلسه پایه دهم

 

مطالعه بیشتر