وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری ۱۳۹۹

به گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، اکبر افتخاری گفت: در ادامه سیاست حمایت اجتماعی و اجرای طرح های رفاهی برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، ثبت نام اینترنتی سومین مرحله ارائه تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق از ساعت ۸ صبح شنبه سوم خرداد ماه ۹۹ تا سه شنبه ۲۰ خرداد اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه این تسهیلات حداکثر ۱۰۰۰ فقره با نرخ ۱۰ درصد است، اظهار داشت: دوره اقساط تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری ۶۰ ماهه (۵ سال) بوده و برای آن دسته از افرادی اجرا می شود که صرفا ازدواج اول فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان، موظفین و همسر وظیفه بگیر صندوق بازنشستگی کشوری باشند.

افتخاری در ارتباط با شرایط متقاضیان این تسهیلات گفت: تاریخ عقدنامه فرزندان باید از اول خرداد ۹۸ تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ باشد و بازنشستگان و موظفینی که در دوره های قبلی نسبت به اخذ تسهیلات مزبور برای یکی از فرزندان اقدام کرده باشند، امکان ثبت نام و بهره مندی از تسهیلات جاری را برای سایر فرزندان خود ندارند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: یکی از شرایط پرداخت وام، متناسب بودن آن با حداقل حقوق و با در نظر گرفتن حداقل یک میلیون تومان خالص دریافتی در اردیبهشت ۹۹ است تا کمترین فشار برای بازپرداخت اقساط به مشمولان طرح وارد شود.

آدرس سایت:    وام ازدواج بازنشستگی کشوری

افتخاری مبلغ اقساط این تسهیلات را ماهانه حدود ۴۱۸ هزار تومان عنوان و تصریح کرد: در صورت ذی نفع بودن پدر و مادر در صندوق، صرفا یک فقره تسهیلات به فرزندان پرداخت می شود.

وی با یادآوری این نکته که مهلت ثبت نام اینترنتی از طریق سایت صندوق بازنشستگی به نشانی cspf.ir تا ۲۰ خرداد ۹۹ ادامه خواهد داشت، گفت: زمان پرداخت تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری پس از پایان زمان ثبت نام و اولویت ها و همچنین تعیین مشمولان مشخص خواهد شد؛ هدف گذاری ما برای پرداخت، پایان خرداد ماه است.

همه تسهیلات مورد نظر مشمول «بیمه عمر مانده بدهکار» خواهد بود که هزینه آن برعهده متقاضی است.
در ادامه سیاست حمایت اجتماعی و اجرای طرح های رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، ثبت نام اینترنتی سومین مرحله ارائه تسهیلات ۲۰۰ میلیون ریالی ازدواج اول فرزندیا نوه تحت تکفل بازنشستگان، موظفین و همسر وظیفه بگیر این صندوق از شنبه سوم خرداد ماه ۹۹ تا سه شنبه بیستم خردادماه ۹۹ اجرایی می شود. این تسهیلات حداکثر ۱۰۰۰ فقره با نرخ ۱۰ درصد و دوره اقساط ۶۰ ماهه (۵ سال) و اقساط به مبلغ ۴/۱۸۰/۰۰۰ ریال در ماه در نظر گرفته شده است و متقاضیان می توانند با توجه به شرایط و ضوابط زیر از طریق همین بخش اقدام به ثبت درخواست وام ازدواج فرزندان بازنشسته نمایند.

شرایط ثبت نام متقاضیان تسهیلات

 1. تاریخ عقد نامه صرفا باید از اول خرداد ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ باشد.
 2. حداقل حقوق خالص دریافتی اردیبهشت ۹۹ مشمولین دریافت تسهیلات کمتر از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نباشد .
 3. تمامی بازنشستگان و وظیفه بگیران همسر، مشمول دریافت تسهیلات باشرایط اعلام شده می باشند .
 4. تسهیلات فقط به ازدواج اول فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشسته ارائه می گردد .
 5. درصورت ذی نفع بودن پدر و مادر در صندوق (متقاضیانی که دارای دو دفتر کل مجزا بوده) که برای ازدواج فرزند مشترک شان اقدام به ثبت نام نموده اند، در صورت احراز شرایط اولیه، دفترکلی که با شاخص های اختصاصی در اولویت بالاتر است بعنوان «واجدشرایط» لحاظ می گردد و صرفا یک فقره تسهیلات به فرزندان پرداخت می شود.
 6. متقاضیانی که دارای «دفترکل مرتبط» بوده و از هر دو «دفترکل» اقدام به ثبت نام نموده اند، در صورت احراز شرایط اولیه، دفترکلی که با شاخص های اختصاصی در اولویت بالاتر است بعنوان «واجدشرایط» لحاظ می گردد.
 7. وظیفه بگیران تک ورثه ای که سن آنان بیش از ۸۰ سال باشد. امکان ثبت نام را ندارند .
 8. بازنشستگان و موظفین که در دوره های قبلی نسبت به اخذ تسهیلات مزبور اقدام نموده اند، امکان ثبت نام و بهره مندی از تسهیلات جاری را برای سایر فرزندان خود ندارند.
 9. کلیه تسهیلات مورد نظر مشمول بیمه عمر مانده بدهکار خواهد بود که هزینه آن برعهده متقاضی است.
 10. بارگذاری تصویر ۴ صفحه اول عقدنامه مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۸/۳/۱ الی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی شخص بازنشسته و فرزند (هر دو نفر زوج و زوجه) در سامانه الزامی است.
 11. ذکر شماره تلفن همراه در بخش «مشخصات متقاضی» الزامی می باشد.
 12. اعتبار وام هر استان براساس توزیع فراوانی متقاضیان آن استان تعیین می گردد.
 13. پس از اتمام مهلت ثبت نام، سوابق متقاضیان از جمله مجموع وام های دریافتی، میزان حقوق و بهره مندی از سایرتسهیلات مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته و بر اساس میزان اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل، «واجدین شرایط» تعیین و اسامی در سامانه اعلام می گردد.
 14. ثبت نام در سامانه ، حقی را برای پرداخت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

مطالعه بیشتر