سهمیه های معروف کنکور

▪️سهمیه مناطق
▪️سهمیه ۵ درصدی
▪️سهمیه ۲۵ درصدی

💥افرادی که پدرشون جانباز بالا ۲۵% باشه،یا فرزند شهید باشن; سهمیه ۲۵% درصدی تعلق میگیره…
فرقیم نداره درصد جانبازی چقدر باشه یعنی بالای ۲۵ باشه همه سهمیه ۲۵% میگیرن!

💥افرادی که پدرشون جانباز زیر ۲۵% باشه، یا پدرشون ۶ ماه داوطلب رفته باشه جبهه(ایثارگر) = سهمیه ۵% بهشون تعلق میگیره…

💥نکته مهم:
داوطلبان فقط یک بار با استفاه از سهمیه ایثارگران در رشته های دوره روزانه و دوبار در دوره های دیگر (نوبت دوم)شبانه (پیام نور،غیرانتفاعی،نیمه حضوری،مجازی و پردیس) پذیرفته شوند.

💥نکته دوم:
پذیرفته شدگان در رشته های روزانه با استفادا از سهمیه خانواده شهدا،ایثارگران و رزمندگان، به خاطر تحصیل رایگان،برابر مدت تحصیل تعهد به خدمت دارند

مطالعه بیشتر