دریافت تاییدیه تحصیلی آنلاین

به علت وجود بیماری کرونا و شلوغی دفاتر پیشخوان ها و راحتی حال پذیرفتگان دانشگاه ها، از این لحظه از لینک زیر می توانید نسبت به دریافت تاییدیه تحصیلی اقدام نمایید.

 

 

دریافت تاییدیه تحصیلی

 

 

………………………………..

مطالعه بیشتر