دانلود سوالات کنکور سراسری ۹۹

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، به منظور دسترسی هرچه سریع‌تر داوطلبان به سؤالات گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی، به اطلاع می‌رساند، سؤالات هریک ازگروههای آزمایشی به  شرح زیر در سایت سازمان درج و در دسترس داوطلبان عزیز قرار می‌گیرد.

سوالات نظام آموزشی ۳-۳-۶

دانلود سوالات رشته هنر

دفترچه عمومی            دفترچه اختصاصی

دانلود سوالات رشته علوم انسانی

دفترچه عمومی            دفترچه اختصاصی

دانلود سوالات رشته علوم تجربی

دفترچه عمومی            دفترچه اختصاصیز

دانلود سوالات رشته ریاضی

دفترچه عمومی            دفترچه اختصاصی

دانلود سوالات رشته زبانهای خارجه

دفترچه عمومی            دفترچه اختصاصی

دانلود سوالات خارج از کشور

دفترچه عمومی(گروه های ریاضی – تجربی – هنر-زبان)

دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)

دفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر

دفترچه اختصاصی گروه زبان

دفترچه اختصاصی زبان‌آلمانی و فرانسه

 

 

سوالات نظام آموزشی قدیم (سالی واحدی – ترمی واحدی)

دانلود سوالات رشته هنر

دفترچه عمومی            دفترچه اختصاصی

دانلود سوالات رشته علوم انسانی

دفترچه عمومی            دفترچه اختصاصی

دانلود سوالات رشته علوم تجربی

دفترچه عمومی            دفترچه اختصاصیز

دانلود سوالات رشته ریاضی

دفترچه عمومی            دفترچه اختصاصی

دانلود سوالات رشته زبانهای خارجه

دفترچه عمومی            دفترچه اختصاصی

دانلود سوالات خارج از کشور

دفترچه عمومی(گروه های ریاضی – تجربی – هنر-زبان)

دفترچه عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (ویژه علوم و معارف اسلامی)

دفترچه اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر

دفترچه اختصاصی گروه زبان

دفترچه اختصاصی زبان‌آلمانی و فرانسه

 

 

 

 

 

مطالعه بیشتر