حل مشکل فروش سهام عدالت

برای حل مشکل فروش سهام عدالت چکار کنیم؟!

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت:
🔹شماره شبا کسانی که اقدام به فروش سهام عدالت کردند و نتوانستند پول خود را بگیرند، مشکل دارد
🔹با شماره ۱۵۶۹ تماس بگیرید تا مشکلتان حل شود

۱۵۶۹

مطالعه بیشتر