جدول زمان بندی آزمون عملی تربیت بدنی و هنر سراسری ۱۴۰۱

با توجه به اتمام آزمون سراسری ۱۴۰۱ و استرس های دانش آموزان و پشت کنکوری های عزیز و آن دسته از عزیزانی که در آزمون عملی شرکت کردند می توانند از لینک های زیر جدول آزمون های عملی براساس نام و نام خانوادگی خود رو زمان و محل برگزاری آزمون خود را مشاهده نمایند.

 

 

زمان آزمون عملی تربیت بدنی

زمان آزمون عملی هنر

 

 

مطالعه بیشتر