جاماندگان سهام عدالت سهامدار می شوند

کلیات طرح ساماندهی سهام عدالت، در جلسه یکشنبه ۱۵ تیرماه ۹۹ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

براساس این طرح، جاماندگان سهام عدالت با اولویت افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بوده اند، اما سهام عدالت شامل حال آنها نشده و همچنین اقشاری که به تازگی به این نهادها پیوسته اند، تعیین تکلیف می شوند.

ایرادات موجود در آیین نامه آزادسازی سهام عدالت یکی دیگر از محورهای طرح ساماندهی سهام عدالت بود که مورد بررسی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

 

مطالعه بیشتر