جاماندگان سهام عدالت تا شهریورماه

جاماندگان سهام عدالت تا شهریورماه تعیین تکلیف میشوند

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب طرح جاماندگان از سهام عدالت را در صحن علنی قریب الوقوع خواند و ازتعیین تکلیف نهایی آن تاشهریور خبرداد. علی بابایی کارنامی سهام عدالت را بستری برای پیاده سازی “عدالت اجتماعی” خواند و افزود: این مسئله برای مردم اهمیت بسیار دارد چون زیر بنا و ریشه این مسئله نشأت گرفته از اقتصاد مردمی است. این نماینده مجلس فراگیر کردن برگه سهام را به نفع مردم دانست و افزود: طرح جاماندگان قطعا به صحن آمده و با استقبال شدید نمایندگان در زمان کوتاه تصویب می شود. بابایی پیش بینی کرد این طرح تا شهریورماه به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه این سهام هیچگاه زیان ده نخواهد بود، افزود: تضمین اصلی سود سهام عدالت اینست که پرتفوی(۱) آن فراگیر بوده که این مزیت در سایر برگه های سهام دیده نمی شود.

 

مطالعه بیشتر