ثبت نام مشاغل خانگی

امتیاز 3.00 ( 1 رای )

در راستای تسهیلگری ، تسریع و روان سازی مجوزهای مشاغل خانگی و در اجرای مصوبه جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۰ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، رشته های مشاغل خانگی به دو گروه ثبت محور و مجوز محور تقسیم گردیده است.رشته های نیازمند مجوز : این گروه از کسب وکارها نیاز به دریافت مجوز دارند . فرآیند آن از طریق ثبت نام متقاضی در درگاه ملی مجوزها انجام شده و مجوز ظرف مدت ۳روز کاری صادرمی شود.

رشته های ثبت محور :اینگروه ازکسب وکارها نیاز به اخذ مجوز نداشته و متقاضیان با ورود به سامانه و اخذ تاییدیه ، آغاز فعالیت خودشان را به دستگاههای مربوطه اعلام میکنند. نظارت بر این کسب وکارها به صورت پسینی و پس از آغاز فعالیت صورت می پذیرد. متقاضی متعهد به رعایت شرایط کسب و کار و همکاری کامل با ناظرین می باشد.

 

ثبت نام مشاغل خانگی

مطالعه بیشتر