ثبت نام لاتاری ۲۰۲۰

ثبت نام لاتاری ۲۰۲۲، ۷ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران آغاز میشود و تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران ادامه خواهد داشت

تاریخ و زمان ثبت نام لاتاری ۲۰۲۲ آمریکا ابتدا به اشتباه و به صورت غیر رسمی از طریق وب سایت سفارت آمریکا در کوبا به زبان اسپانیایی ۱ اکتبر ۲۰۲۰ اعلام شد. اما در تاریخ ۳۰ سپتمبر ۲۰۲۰ از طریق سایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا، دستور العمل ثبت نام لاتاری ۲۰۲۲ منتشر شد. مطابق دستورالعمل رسمی برنامه لاتاری ۲۰۲۲، ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۰ آغاز خواهد شد و تا ۱۰ نومبر ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت. حامی مهاجر از مراکز ثبت نام لاتاری و سایت ثبت نام لاتاری ۲۰۲۲ می باشد.

 

لینک مستقیم ثبت نام

……………………………………………………………………………………………..

مطالعه بیشتر