ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد

با توجه به کنکور سراسری ها و پشت کنکوری ها و ثبت نام آنها به صورت بدون آزمون و همچنین ثبت نام بدون آزمون در مقطع کارشناسی، اینبار در مقطع کارشناسی ارشد هم نیز می توانید ثبت نام کنید.

برای ثبت نام در این مقطع از لینک زیر اقدام نمایید.

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد

مطالعه بیشتر