تیراندازی در اطراف کاخ سفید

امتیاز 3.00 ( 1 رای )

🎥🔻تیراندازی در اطراف کاخ سفید سبب قطع ناگهانی کنفرانس خبری ترامپ

🔹تنها چند دقیقه از کنفرانس خبری رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید نگذشته بود که یکی از دستیارانش نزدیک شد و کلماتی را در گوش وی گفت و پس از آن رئیس جمهور آمریکا بلافاصله کنفرانس خبری را قطع کرد و به بیرون از سالن کنفرانس رفت.

🔹پس از گذشت مدتی ترامپ بار دیگر به اتاق کنفرانس بازگشت و گفت که تیراندازی در اطراف کاخ سفید دلیل ترک ناگهانی کنفرانس خبری بوده است.

🔹وی گفت که نیروهای امنیتی به فرد مطنون شلیک کرده و وی به بیمارستان منتقل شده است.

مطالعه بیشتر