اعتراض به عدم دریافت یارانه

دولت در سال جدید یعنی ۱۴۰۱ با افزایش یارانه و بررسی های لازم نسبت به خانواده های پردرآمد و کم درآمد و همچنین گردش حساب خانوار و موجودی های خانوار اعم از خودرو و سفرهای خارجی، براساس دهک های خانوار یارانه آنها را قطع و یارانه افراد کم درآمد را افزایش داده است. لذا افرادی که نسبت به این موضوع اعتراضی را دارند سامانه ای را راه اندازه نمود که بتوانند در این مورد اعتراض خود را ثبت و بررسی شود.

برای ثبت اعتراض یارانه روی دکمه زیر کلیک کنید

اعتـــراض یـــارانــــه

مطالعه بیشتر