استعلام اموال مکشوفه و مسروقه

با توجه به سرقت اموال هر شخص و به علت شلوغی پی در پی نیروی انتظامی آن دسته از عزیزانی که اموالی از آنها به سرقت رفته و می خواهند بعد از شکایت در نیروی انتظامی می توانند با وارد شدن به سامانه استعلام اموال مکشوفه و مسروقه رو می تونید از لینک زیر استعلام بگیرین.

 

 

استعلام اموال مکشوفه و مسروقه

 

……………………………………………………………………………………..

مطالعه بیشتر